Ο κύκλος του νερού

Τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα ;;

Την σημασία του νερού για τη ζωή, το σώμα και τη φύση !

Να συνδεόμαστε με τα φυσικά φαινόμενα και να εμπνεόμαστε από τον κύκλο του νερού!

Να νιώθουμε :

Χαρούμενοι σαν το ουράνιο τόξο,

Λυπημένοι σαν τη βροχή,

Θυμωμένοι σαν τα μπουμπουνιτά,

Ενθουσιασμένοι σαν το χιόνι,

Μεγάλοι σαν τα κύματα

Φασαριώζοι σαν τον καταρράκτη

Ήρεμοι σαν τη λίμνη !

4

                  
1

 

© 2020 Λεγγέτση | Πρότυπο Παιδικό Κέντρο. Με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Design & Development by Prisma Electronics