Skip to main content

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Σκοπός του Νηπιαγωγείου σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια), θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Στο νηπιαγωγείο μας τα παιδιά θα βρουν την ζεστασιά, την αγάπη, την ασφάλεια, το σεβασμό και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να αναπτυχθούν πολύπλευρα.

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας είναι έτσι δομημένο ώστε:

- Να προσαρμόζεται µε ευελιξία στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού εξασφαλίζοντας την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών. Βασίζεται στις προ υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών συνδέοντας τη γνώση µε την καθημερινή πρακτική στο σχολείο, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους.

- Το ημερήσιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας ξεκινάει με τις αυθόρμητες δραστηριότητες, όπου τα παιδιά με ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι, σε οργανωμένες και ελκυστικές γωνιές με ποικιλία υλικών, ανακαλύπτουν, επικοινωνούν, συνεργάζονται και δημιουργούν, με αποτέλεσμα την ομαλή κοινωνικοποίηση τους.

- Συνεχίζουμε με τις οργανωμένες δραστηριότητες οι οποίες αποβλέπουν στην υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων, σε συνδυασμό πάντα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα:

 • 1.ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ :

  (Προφορικός λόγος και γραπτή έκφραση):

  Για την ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας τα παιδιά ενθαρρύνονται να πάρουν το λόγο και να παρουσιάσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους, να διηγηθούν μια ιστορία, να περιγράψουν, να επιχειρηματολογήσουν για να στηρίξουν την άποψή τους. Έρχονται σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα, βιβλία, ποιήματα. Μαθαίνουν να διαβάζουν και να απομνημονεύουν μικρά κείμενα.

  Επιπλέον υπάρχουν ερεθίσματα γύρω τους με πίνακες αναφοράς, καρτέλες με γράμματα και εικόνες για να εξοικειωθούν με τον γραπτό λόγο και να αποκτήσουν κίνητρα, ώστε να παράγουν τα δικά τους κείμενα αβίαστα.

 • 2.ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:

  Η εξοικείωση με τη μαθηματική σκέψη, τους αριθμούς, τα σύμβολα καλλιεργεί στα παιδιά τη λογική και ικανοποιεί την έμφυτη περιέργεια τους για τον κόσμο. Μαθαίνουν να ταξινομούν, να ομαδοποιούν, να αντιστοιχίζουν, να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις, αξιοποιώντας την ποικιλία του οικοδομικού υλικού της τάξης.

 • 3.ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

  (ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ)

  Με όπλο μας τη θετική σκέψη, ερχόμαστε σε επαφή με το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον, μέσα από πειράματα, παρατηρήσεις, υποθέσεις και συμπεράσματα. Χρησιμοποιούμε απλά καθημερινά υλικά όπως χώμα, νερό, αλάτι, ζάχαρη σπόρους, κλπ., τα συνδυάζουμε και μαθαίνουμε  εξερευνώντας.


 • 4.ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΚΦΡΑΣΗ :

  Η γνωριμία του κόσμου μέσα από την τέχνη έχει αναγνωρισθεί από τους παιδαγωγούς ως βασικός τρόπος διαπαιδαγώγησης του ατόμου. Για το λόγο αυτό το εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα περιλαμβάνει αρκετές ώρες εικαστικών δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με πολλές διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής αλλά  και την ιστορία της τέχνης. Σκοπός είναι να γνωρίσουνέργα τέχνης μεγάλων ζωγράφων, να εκφράσουν τις ιδέες τους με διαφορετικούς τρόπους και μέσα, να χρησιμοποιήσουν μια μεγάλη γκάμα υλικών και να αναπτύξουν την φαντασία και τη δημιουργικότητα τους.

  Για τις εικαστικές δραστηριότητες χρησιμοποιούμε υλικά όπως χαρτόνι, νερομπογιές, παστέλ, μαρκαδόρους, πηλό, ζυμάρι, πλαστελίνη, φυτικά υλικά και ανακυκλώσιμα.

 • 5.ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

  Μέσα από τη θεατρική αγωγή μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, να δημιουργούν, να συνεργάζονται, να παίρνουν κοινές αποφάσεις και να ανακαλύπτουν τις ξεχωριστές ικανότητες και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Γι’ αυτό τα παιδιά παροτρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικές θεατρικές δραστηριότητες ανεβάζοντας τις δικές τους παραστάσεις. Παρακολουθούν επίσης κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών, καθώς και επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις.

 • 6.ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:

  Σκοπός μας στην Πληροφορική είναι να εξοικειωθούν τα νήπια με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με τις διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας.

  Τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και τα υπόλοιπα εξαρτήματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αξιοποιούμε το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών για να απαντήσουμε στα διάφορα ερωτήματα που δημιουργούνται.

   

Διατροφή:

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα διατροφής με δεκατιανό & μεσημεριανό, το οποίο επιμελούνται ο διαιτολόγος και η παιδίατρος του σχολείου μας. Οι μαγείρισσες μας παρασκευάζουν σπιτικό φαγητό με φροντίδα, προσαρμοσμένο στις διατροφικές ανάγκες των παιδιών.

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ:

Η Ψυχοκινητική αγωγή συμβάλει στην ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του παιδιού. Αξιοποιεί την στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αντίληψη, την εμπειρία και τη δράση σε όλα τα επίπεδα της προσωπικότητας, με στόχο την αυτόνομη δράση του παιδιού μέσω της κίνησης .

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ- ΡΥΘΜΙΚΗ:

Ο χορός, η κίνηση και η μουσική είναι τρία διακριτά στοιχεία που επικρατούν στην καθημερινότητα και στη ζωή του ανθρώπου. Ο συνδυασμός λοιπόν της μουσικής, κίνησης, λόγου δημιουργεί την μουσικοκινητική, η οποία έχει πολλά να προσφέρει στο παιδί.

1.      Στον συναισθηματικό τομέα, βοηθάει στην οργάνωση των συναισθημάτων και ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την φαντασία.

2.      Στον πνευματικό βελτιώνονται οι νοητικές λειτουργίες του παιδιού.

3.      Στον κοινωνικό τομέα το παιδί συνεργάζεται, αναλαμβάνει ευθύνες και αυτοπειθαρχείται.

Κυρίως όμως πιστοί στην φιλοσοφία του σχολείου μας, φροντίζουμε και στη μουσικοκινητική τα παιδιά να αντλούν χαρά και να εξελίσσονται μέσα από το παιχνίδι.

ΑΓΓΛΙΚΑ:

Στο νηπιαγωγείο μας οι μικροί μας μαθητές έρχονται σε μια πρώτη πιο δομημένη επαφή με την αγγλική γλώσσα, μια γλώσσα που σε κάποιο βαθμό συναντούν και στην καθημερινότητά τους. Στόχος μας η πρώιμη φωνολογική ευαισθητοποίηση στην αγγλική γλώσσα, την οποία θα κληθούν να κατακτήσουν ούτως ή άλλως μελλοντικά.

Με τρόπο προσαρμοσμένο στην ηλικία τους, βιωματικό και παιγνιώδη (τραγούδι, κίνηση, παιχνίδι, μίμηση, ευαισθητοποίηση αισθήσεων), με κύριο εργαλείο το σώμα τους αλλά και την βοήθεια οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού (διαδραστικός πίνακας, ηχητικά κομμάτια, flashcards, βιβλία.. ), η επαφή με την αγγλική γλώσσα γίνεται αβίαστα και διασκεδαστικά.

Οι μικροί μαθητές νιώθουν ικανοποίηση καθώς επικοινωνούν τις νέες αλλά και τις ήδη κεκτημένες τους γνώσεις στα αγγλικά με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην χρήση της γλώσσας και μεγαλύτερο κίνητρο να την μάθουν.

Μουσικοκινητική-Ρυθμική-Αγγλικά